leerlingen

 

 Als leerling op onze school heb je rechten en plichten. Deze staan beschreven in het leerlingenstatuut.