Soorten onderwijs

Elke leerling uit groep 8 kan naar de openbare scholengemeenschap Hengelo, want: 

 • De OSG Hengelo biedt alle soorten onderwijs. 
 • De OSG Hengelo is een openbare school, alle leerlingen zijn welkom, ongeacht hun
 • maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond of overtuiging.
 • De OSG Hengelo geeft leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor de manier van werken die bij ze past. 
   

Opbouw OSG Hengelo

We vinden het belangrijk dat de school voor iedereen overzichtelijk is. Daarom is de OSG Hengelo verdeeld in 4 scholen met elk een eigen werkwijze:   

 • Bataafs Lyceum voor Gymnasium, Atheneum, Havo en Vmbo-tl. 
 • Montessori College Twente voor Atheneum, Havo, Mavo en Havo- en Atheneum TTO.
 • Gilde College voor Vmbo (lwoo, bbl, kbl en tl).
 • ’t Genseler voor praktijkonderwijs.
   

Bij de scholen krijg je informatie over de verschillende werkwijzen.

Vanaf 1 augustus 1993 is in alle scholen voor voortgezet onderwijs de basisvorming ingevoerd. De schooltypes havo en vwo zijn in stand gebleven, vbo en mavo vormen sinds enige tijd het vmbo. Met de invoering van de basisvorming is tevens de inhoud van de diverse vakken veranderd en worden in alle schooltypes dezelfde vakken aangeboden. Dit houdt in dat pas na twee jaar een definitieve schoolkeuze wordt gemaakt. Hoewel de eerste twee leerjaren in alle schooltypes dezelfde leerstof wordt aangeboden is er duidelijk verschil in niveau: de leerling krijgt die leerstof die voor hem/haar het meest geschikt is. Vandaar ook dat de keuze aan het eind van de basisschool zo belangrijk blijft. Bij twijfel over het geschikte niveau kan na twee jaar probleemloos overgestapt worden op een naastliggend niveau.
Aangemerkt dient te worden dat het Montessori College Twente het Vmbo-tl onderwijs gewijzigd heeft in Mavo onderwijs