Hulpverlenende instanties in Hengelo | Gilde College

Stichting Jeugdzorg Twente

Afdeling jeugdhulp
Telefonisch spreekuur van 9.00 – 10.00

074-2431995

Advies en meldpunt kindermishandeling

0900-1231230 (landelijk)
0546–537120 (Almelo)

Jongeren Informatie Punt – JIP
Informatielijn

0900-8998488

Bureau Sociale Raadslieden

074-3677600

Raad van de Kinderbescherming

0546-832200

GGD Jeugdgezondheidszorg

074-2492666
053-4876930

Stichting Jeugd en Gezin Overijssel

0546-818564

Thuiszorg Twente

074-2550000

Maatschappelijk Werk

074-3677600

Politie

0900-8844

Jeugdzorg Twente Jarabee

074-2561900

Trimbos Instituut (Alcohol en Drugs)

 

Tactus (Verslavingszorg)

Roken, Alcohol en Drugs Infolijn

053-4864500

0900 – 1995

 

Stichting MEE Twente

074-2559300